top of page

Grupo Meusite 4

Público·37 membros

Szkriptek Oldal [Extra Quality]Amikor felkeres egy oldalt, a webhely HTML-kódot küld a böngészőnek. Ez a forráskód gyakran további betöltendő forrásokat (például szkripteket) is tartalmaz, amelyek módosíthatják az oldal kódját.
Szkriptek oldalEzzel az audittal ellenőrizheti, hogy a hirdetési szkriptek be lettek-e szúrva az oldalra.Előfordulhat, hogy az oldalon található egyéb források késleltetik a beszúrt szkriptek lekérését és betöltését, ez pedig a hirdetések betöltését is késlelteti. Bizonyos esetekben ezek a szkriptek egyáltalán nem kérhetők le, ami megakadályozza, hogy a hirdetések betöltődjenek.


Néha nem egyértelmű, hogy a böngésző miként szúrja be a hirdetési szkripteket az oldalra, sőt az sem, hogy egyáltalán be lettek-e szúrva. Például ha megvizsgálja egy oldal kódját (miután már betöltődött), a beszúrt szkriptcímkék ugyanolyannak tűnhetnek, mint a statikus módon betöltött címkék.


Ez az audit csak engedélyezőlistán szereplő hirdetési szkripteket vesz figyelembe, amelyekről tudjuk, hogy biztonságosan betölthetők statikusan. A jelenlegi listán a következők szerepelnek:


Hacsak másként nincs jelölve, ennek az oldalnak a tartalmára a Creative Commons Attribution 4.0 licenc vonatkozik. A kódmintákra az Apache 2.0 licenc vonatkozik. Részletes információ a Google Developers webhelyirányelveiben. A Java az Oracle és/vagy társult vállalkozásainak tulajdonában álló, bejegyzett védjegy.


Az Automator lehetővé teszi a feladatok automatizálását szkriptek készítése nélkül, de nem kell csak a Könyvtárban elérhető műveletekre szorítkoznia. Az AppleScript futtatása művelettel AppleScript-szkripteket is adhat az Automator munkafolyamatához.


A fejezet első részében HTML oldalak PHP-val történő előállítása szerepel kerül részletesebb tárgyalásra, azaz az, hogy hogyan állítja elő a szerveroldali program a HTML oldalt. A második felében azt az utat követjük nyomon, amely során a klienstől adat érkezhet a szerveroldali PHP szkriptnek.


Ebben a fejezetben azonban azokat az ismeretek mutatjuk be, amelyek ahhoz kellenek, hogy a PHP-t dinamikus weboldalak generálására használjuk. Még egyszer áttekintjük, hogy a PHP hogyan illeszkedik az oldalkiszolgálás folyamatába, hogyan tudunk vele webes tartalmat (főleg HTML dokumentumokat) előállítani, és hogyan tudunk szkriptjeinknek paramétereket átadni, hogy valóban dinamikusan tudjanak reagálni környezetük változásaira. A fejezet végén pedig a bemeneti adatok kapcsán az űrlapok adatainak feldolgozásával foglalkozunk részletesebben.


Ahogy a fenti ábra is mutatja, a PHP az oldalkiszolgálás folyamatában igazából egy speciális CGI program, legalábbis olyan értelemben, hogy bizonyos (tipikusan .php kiterjesztésű) állományok esetében a webszerver az állományt a PHP értelmezővel lefuttatja, majd ennek eredményét küldi le a kliensnek. A kommunikáció a webszerver és a PHP szkript között (2. és 3. pont) a CGI interfész szabályainak betartásával történik. A bemenő és kimenő adatok átadását tehát ez az interfész írja le, és szkriptünknek ekként kell működnie.


Az előzőekben részletesen foglalkoztunk PHP szkriptek kimenetével, azaz a HTML oldalak generálásával. Weblapjaink azonban többek között attól válnak dinamikussá, hogy a körülményektől, általában a felhasználó tevékenységétől függően másképp működnek vagy mást jelenítenek meg. Egy szerveroldali szkriptnek a működését az adatok határozzák meg. A szerveroldali webprogramozásnál a dinamizmust tehát az jelenti, hogy kérésenként eltérő adatokat kap az oldal paraméterül.


A fenti folyamatból egy korábbi fejezetben részletesen foglalkoztunk a közbülső lépéssel, azaz azzal, hogy a HTTP kérés adatait a webszerver a CGI szabvány alapján hogyan készíti elő a szkript számára. Láthattuk, hogy a HTTP kérés során a kérés körülményeiből, az URL-ből és a HTTP fejlécekből környezeti változók lesznek, a HTTP üzenettörzs pedig a standard bemeneten jelenik meg. A HTTP kérés egyes részei közül elsősorban az URL része és az üzenettörzs tartalmazhat szabadon megadható paramétereket. Így a szkript számára felhasználó által megadott adat a QUERY_STRING környezeti változón és a standard bemeneten érkezhet. (Megemlítjük, hogy a kérés körülményei, pl. a kérés módja, és a fejlécek is szabályozhatók kliensoldalról, de ennek mélyebb taglalása nem e tananyag célja.)


A kliensen tehát vagy hivatkozások, vagy űrlapok formájában adhatunk meg adatokat szerveroldali feldolgozás céljából. Szerveroldalon ezeket vagy a $_GET vagy a $_POST tömbön keresztül tudjuk elérni. Ennek megfelelően a mostani példák ugyanazt a PHP szkriptet (adat.php) hívják meg, ami nem csinál mást, mint hogy kiírja e két tömb tartalmát:


Alapértelmezés szerint a JavaScript végrehajtása szinkron módon történik. Ez azt jelenti, hogy miután a rendszer észleli a szkriptet, nem tud tartalmat betölteni, amíg el nem végzi az adott szkript letöltését, elemzését és végrehajtását. Az aszinkron végrehajtás engedélyezése megelőzi ezt, így a böngésző folytathatja a további források kezelését, miközben a szkript betöltődik a háttérben. Így az oldal reszponzív maradhat a szkriptek betöltése közben, és kevesebb időre lesz szükség a kulcsfontosságú összetevők betöltéséhez.


A mai gyors tempójú digitális világban, ahol az azonnali kielégülés a norma, egy lassan töltődő weboldal betöltésére várni egy örökkévalóságnak tűnhet. Ahhoz, hogy látogatóit lekösse, másodpercei vannak arra, hogy megragadja a figyelmüket.


Ahhoz, hogy jól játssza ki a kártyáit a weboldalának kívánt sebességéért, először is alaposan meg kell értenie a sebesség optimalizálását. Olvasson tovább, hogy többet tudjon meg róla!


A megfelelő formátum kiválasztása, a megfelelő méretezés, a kevesebb kép és a tömörítés a legjobb képoptimalizálási gyakorlatok, amelyek csökkentik a képek negatív hatását a weboldal sebességére.


Minél több kérés érkezik egy weboldalra, annál tovább tart a betöltés. Ezért a Google azt ajánlja, hogy a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében